IMPRINT

ZODPOVĚDNÝ ZA OBSAH
CM Stern Hotel GmbH
Stadtplatz 15, 3950 Gmünd, Rakousko
Tel. +43 (0)2852 / 54545
Fax. +43 (0)2852 / 54548
hotel@sternhotel.at

INFORMACE PODLE EC
Firemní text: CM Stern Hotel GmbH
Vedení: Mark Bauer & Christian Kölling
Profesní skupina: Hotelnictví a gastronomie
Registrační číslo společnosti: 268408v
Soud společnosti: Zemský soud Krems a. d. Donau
Úřad podle ECG: Bezirkshauptmannschaft Gmünd
Příslušnost ke komoře: Hospodářská komora Dolního Rakouska
Identifikační číslo pro daň z prodeje: ATU61948012
Informace o společnosti na wko.at

OBRAZOVÁ PRÁVA:
CM Stern Hotel GmbH
Philip Anderl
Obec Gmünd - Harald Winkler
Waldviertel Tourism, Robert Herbst
Waldviertel Tourism, Christoph Kerschbaum - www.ishootpeople.at
shutterstock.com
fotolia
Adobe Stock
Sonnentor
Groß Gerungs
weinfranz.at - Növog
Archiv Romantikhotel Goldener Stern (Konrad Limbeck, Sabine Klimpl)
Roman Kloibhofer
Patrick Miedler
NÖVOG
Michael Schröder

Koncepce, design, texty a programování
kubator GmbH
Zweiländerstrasse 3
3950 Gmünd

Mail: office@kubator.at
www.kubator.at

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI:

ODPOVĚDNOST ZA OBSAH
Údaje a informace obsažené na těchto webových stránkách byly sestaveny podle našeho nejlepšího vědomí a pečlivě zkontrolovány. Nemůžeme však zaručit přesnost, úplnost a aktuálnost obsahu.
Přesto nelze zcela vyloučit obsahové a faktické chyby. Nepřebíráme proto žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost poskytnutých informací. Veškeré informace jsou bez záruky.

ODPOVĚDNOST ZA ODKAZY
Naše webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto za tento externí obsah nemůžeme nést žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek odpovídá výhradně jejich poskytovatel nebo provozovatel. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě takové odkazy odstraníme.

COPYRIGHT
Obsah a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají rakouskému autorskému právu. Duplikace, zpracování, distribuce nebo jakákoli forma komercializace takového materiálu nad rámec autorského zákona vyžaduje předchozí písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Jako takový je označen zejména obsah třetích stran. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení, okamžitě takový obsah odstraníme.

JUDIKATIVNÍ
Žádné varování bez předchozího kontaktu!
Pokud by některý obsah nebo design jednotlivých stránek nebo částí těchto webových stránek porušoval práva třetích osob nebo zákonná ustanovení nebo jinak způsoboval problémy podle práva hospodářské soutěže, žádáme s odkazem na § 8 odst. 4 UWG o odpovídající, dostatečně vysvětlující a rychlé sdělení bez nákladů. Zaručujeme, že oprávněně namítané pasáže nebo části těchto webových stránek budou v přiměřené lhůtě odstraněny nebo přizpůsobeny zákonným požadavkům, aniž byste museli využít služeb právníka. Zapojení advokáta za účelem vydání varování na náklady poskytovatele služeb neodpovídá skutečnému ani předpokládanému úmyslu poskytovatele služeb, a představovalo by tak porušení VOP z důvodu sledování cizích cílů jako dominantního motivu pro zahájení řízení, zejména úmyslu vytvořit náklady jako skutečné hnací síly, jakož i porušení povinnosti zmírnit škodu.

Povinné informace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 524/2013.
Platforma Evropské komise pro online řešení sporů (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 
Načítání...